Cách dùng"module (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"module"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"module"

1."module"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"học phần"

=a unit that can form part of a course of study, especially at a college or university in the UK

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The course consists of ten core modules and five optional modules.

2.2. Mang nghĩa"đơn vị cấu thành một tổng thể, linh kiện"

​=one of a set of separate parts or units that can be joined together to make a machine, a piece of furniture, a building, etc/a unit of a spacecraft that can function independently of the main part

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Ships are now built in modules rather than built in a whole from the base up.
  • Photographs were taken from a lunar module the tiny command module of the spaceship
  • A keyboard is a module of a computer. (IELTS TUTOR giải thích: Bàn phím là một linh kiện của một máy tính)
  • The water from the lock module will flow out. (IELTS TUTOR giải thích: Nước trong mô-đun điều áp sẽ chảy ra)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE