Cách dùng danh từ"career ladder"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"career ladder"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"career ladder"

1."career ladder"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"nấc thang sự nghiệp"

=a series of jobs from the lower paid with less responsibility to the highest paid with the most responsibility within a company or particular profession

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • If someone has a good work ethic, they should move up the career ladder.
  • Jones began working at seventeen, determined to climb the career ladder. (IELTS TUTOR giải thích: Jones đã bắt đầu đi làm ở tuổi 17, quyết chí leo lên nấc thang danh vọng)
  • With the right skills and a positive mindset, you can climb high up the career ladder. (IELTS TUTOR giải thích: Với các kỹ năng thích hợp và một quan điểm tích cực, bạn có thể leo cao trên chiếc thang sự nghiệp)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE