Cách dùng danh từ"baron"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"baron"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"baron"

1."baron"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"nam tước"

=A baron is a man who is a member of the lowest rank of the nobility.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He was created Baron of Banthorp. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy đã được phong làm Nam tước Banthorp) 
  • This is their stepfather, Baron Michael Distemple. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là cha kế của họ, Nam tước Michael Distemple)
  • The Baron regarded Wladek's innocent face tenderly. (IELTS TUTOR giải thích: Nam tước âu yếm nhìn khuôn mặt ngây thơ của Wladek)

2.2. Mang nghĩa"thủ lĩnh giàu có và hùng mạnh trong một ngành kinh doanh nào đó; ông trùm"

=You can use baron to refer to someone who controls a large amount of a particular industry or activity and who is therefore extremely powerful.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...the battle against the drug barons. 
  • ...the British press barons.
  • He is the oil baron. Anh ta là ông vua dầu hỏa.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE