Cách dùng danh từ"breakout"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"breakout"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"breakout"

1."breakout"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"vượt ngục"

=If there has been a breakout, someone has escaped from prison.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A prisoner escaped one day after he was recaptured following a previous break-out. 
  • High Point prison had the highest number of breakouts of any jail in Britain.
  • There has another prison breakout. (IELTS TUTOR giải thích: Đã có trường hợp bỏ trốn của tù nhân khác)

2.2. Mang nghĩa"đợt bùng phát"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The article wrote about the 1998 BSE breakout. (IELTS TUTOR giải thích: Bài báo viết về đợt bùng phát bệnh bò điên năm 1998)

2.3. Mang nghĩa"phiên thảo luận"

=one of several groups that a larger group of people has divided into to discuss something, especially at a conference a breakout session

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She will speak at a breakout session here at noon. (IELTS TUTOR giải thích: Bà ấy sẽ phát biểu tại một phiên thảo luận ở đây vào buổi trưa)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE