Cách dùng danh từ"birthplace"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"birthplace"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"birthplace"

1."birthplace"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"nơi sinh; quê quán"

=the house, town, etc. where a person was born/The birthplace of something is the place where it began.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • That plaque marks his birthplace. (IELTS TUTOR giải thích:  Tấm bảng đó đánh dấu nơi ông ta sinh ra)
  • Hawaii is the birthplace of President Barack Obama. (IELTS TUTOR giải thích:  Hawaii là nơi sinh của Tổng thống Barack Obama)
  • You will have a pilgrimage to Shakespeare's birthplace. (IELTS TUTOR giải thích:  Bạn sẽ có chuyến viếng thăm tới nơi sinh của Shakespeare)
  • Ironbridge Gorge is known as the birthplace of the Industrial Revolution
  • Stratford-on-Avon is famous as Shakespeare's birthplace. 
  • I was on a trip to Haiti, both my husband's and my birthplace.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE