Cách dùng danh từ"bean"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"bean"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"bean"

1."bean"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"đậu"

=a seed, or the pod containing seeds, of various climbing plants, eaten as a vegetable

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • green beans 
 • kidney beans 
 • Is this a fava bean? (IELTS TUTOR giải thích: Đây là đậu tằm à?)
 • They even have bean curd. (IELTS TUTOR giải thích: Họ thậm chí còn có cả đậu hũ nữa)
 • Do you have any bean sprouts? (IELTS TUTOR giải thích: Chị có bán giá không?)
 • We decided to buy some green bean. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi quyết định mua một số đậu xanh)
 • Where can I get soya bean paste? (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có thể mua đậu hũ tươi ở đâu vậy?)
 • You can try the red bean porridge. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có thể dùng thử cháo đậu đỏ)
 • I'll have the black bean soup please. (IELTS TUTOR giải thích: Xin vui lòng cho tôi một dĩa súp đậu đen)
 • baked beans 
 • Coffee beans are the bean-like seeds of the coffee tree.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE