Cách dùng trạng từ"momentarily"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ"momentarily"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng trạng từ"momentarily"tiếng anh

1. Mang nghĩa"trong giây lát, trong chốc lát, một lát"

=for a very short time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She was momentarily confused by the foreign road signs.
  • I was momentarily confused. 
  • I was momentarily dazzled by his headlights. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã bị lóa mắt một lát do đèn pha của anh ấy)
  • The train will be leaving momentarily (= very soon).
  • She looked momentarily startled. (IELTS TUTOR giải thích: Cô có vẻ giật mình trong giây lát)

2. Mang nghĩa"ngay tức khắc"

=very soon

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  I'll be ready to leave momentarily.
  • We'll be making some announcements momentarily. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi sẽ dán thông báo ngay tức khắc)
  • The doctor will see you momentarily. (IELTS TUTOR giải thích: Bác sĩ sẽ đến gặp anh ngay bây giờ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK