Cách dùng danh từ"announcement"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"announcement"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"announcement"

1."announcement"là danh từ đếm được (thường ở số ít)

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cáo thị; thông cáo"

=An announcement is a statement made to the public or to the media which gives information about something that has happened or that will happen.

IELTS TUTOR lưu ý:'

  • Với nghĩa này, announcement là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Sir Robert made his announcement after talks with the President. 
  • There has been no formal announcement by either government

2.2. Mang nghĩa"sự thông báo"

=The announcement of something that has happened is the act of telling people about it.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, announcement là danh từ ở số ít 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...the announcement of their engagement.
  • There has been no official announcement of the arrests.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE