Cách dùng cụm từ"second nature"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng cụm từ"second nature"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng cụm từ"second nature"

Mang nghĩa"theo bản năng"

=something that you do very easily and naturally, because it is part of your character or you have done it so many times/If a way of behaving is second nature to you, you do it almost without thinking because it is easy for you or obvious to you.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • second nature (to somebody) (to do something)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Planning ahead had always come as second nature to her. 
  • It's not easy at first, but it soon becomes second nature.
  • Wearing a tie was second nature to him. (IELTS TUTOR giải thích:  Việc đeo cà vạt đã trở thành thói quen của anh ấy)
  • After a while, driving becomes second nature to you. (IELTS TUTOR giải thích:  Sau một thời gian, việc lái xe trở thành bản năng tự nhiên đối với anh)
  • I used to hate computers, but using them is second nature to me now. (IELTS TUTOR giải thích:  Hồi đó tôi ghét máy vi tính lắm, nhưng bây giờ thì tôi sử dụng chúng quen rồi)
  • I used to find driving very difficult but now it's second nature to me. (IELTS TUTOR giải thích:  Tôi thường nghĩ rằng lái xe rất là khó nhưng bây giờ với tôi nó rất dễ dàng)
  • He found that teaching was second nature to him.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE