Cách dùng danh từ"composure"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"composure"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"composure"

1."composure"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự bình tĩnh, sự điềm tĩnh"

=Composure is the appearance or feeling of calm and the ability to control your feelings/the feeling of being calm, confident, and relaxed

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • For once Dimbleby lost his composure. 
  • It was all he could do to stop tears of mirth falling down his cheeks. 
  • Stopping only briefly to regain her composure, she described her agonising ordeal.
  • The interruption gave him time to regain his composure.
  • She answered with perfect composure. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy trả lời với vẻ hoàn toàn bình tĩnh)
  • He showed great composure in a difficult situation. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy đã tỏ ra rất bình tĩnh trong một tình huống khó khăn)
  • to keep /lose /regain one's composure (IELTS TUTOR giải thích: giữ/mất/lấy lại bình tĩnh)
  • to act with composure (IELTS TUTOR giải thích: hành động bình tĩnh) 
  • He never loses composure. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta không bao giờ mất bình tĩnh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE