Cách dùng"child (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"child (n)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"child"

1."child"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"đứa bé; đứa trẻ"

=A child is a human being who is not yet an adult.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • When I was a child I lived in a country village. 
  • He's just a child.
  •  ...a child of six. 
  • It was only suitable for children.

2.2. Mang nghĩa"đứa con"

=Someone's children are their sons and daughters of any age.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • How are the children? 
  • His children have left home. 
  • She's expecting her first child (IELTS TUTOR giải thích:  cô ấy đang có thai đứa con đầu lòng)
  • The young couple decided to have a child.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE