Cách dùng"demolish (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"demolish (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"demolish"

1."disregard" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"phá huỷ; đánh đổ"

=To demolish something such as a building means to destroy it completely.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A storm moved directly over the island, demolishing buildings and flooding streets. 
  • They will demolish this house over my dead body. (IELTS TUTOR giải thích: Bất chấp sự phản đối của tôi, họ sẽ phá hủy ngôi nhà này)
  • Local authorities backed down on their plans to demolish the building. (IELTS TUTOR giải thích: Chính quyền địa phương đã thừa nhận sự thất bại trong kế hoạch phá hủy toà nhà)
  • The building is now being demolished to make way for a motorway.

2.2. Mang nghĩa"đạp đổ, xô ngã (quan điểm...)"

=If you demolish someone's ideas or arguments, you prove that they are completely wrong or unreasonable.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our intention was to demolish the rumours that have surrounded him. 
  • The myth that Japan is not open to concerns from outside has, I think, been demolished at a stroke

2.3. Mang nghĩa"đánh bại"

=If a person or team demolishes their opponents, they defeat them by a great amount

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Millwall demolished Notts County 6-0 on Saturday
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE