Cách dùng"all things considered"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"all things considered"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng cụm"all things considered"

Mang nghĩa"cân nhắc tất cả mọi điều đã nói ở trên"

=thinking carefully about all the facts, especially the problems or difficulties, of a situation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She's had a lot of problems since her husband died but she seems quite cheerful, all things considered.
  • I think the party was great, all things considered - I mean we didn't have much time to get ready, but it still went well.
  • All things considered, I think you have behaved marvellously in coming here.
  • She's had a lot of financial problems since her husband died but she seems very cheerful, all things considered. (IELTS TUTOR giải thích: Bà ấy đã tốn kém rất nhiều về vấn đề tài chính tiền bạc từ khi người chồng mất nhưng dường như rất vui mừng vì tất cả mọi việc đều được xem xét kỹ)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE