Cách dùng"drink(n)" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"drink (n)" tiếng anh

I. "drink"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"đồ uống, thức uống"

=A drink is an amount of a liquid which you drink.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với  nghĩa  này, drink  là  danh  từ  đếm  được  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I'll get you a drink of water

2. Mang nghĩa"rượu"

=Drink is alcohol, such as beer, wine, or whisky.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với  nghĩa  này, drink  là  danh  từ  không  đếm  được  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  Too much drink is bad for your health.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE