Word form của "indigenous"

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Word form của "indigenous"

1. indigenousness

2. indigenous language (ngôn ngữ bản địa)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They use the indigenous language (IELTS TUTOR giải thích: Họ sử dụng ngôn ngữ bản địa)

3. nonindigenous

4. indigene (noun) người bản xứ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK