Từ vựng Academic bắt đầu bằng A-B IELTS

· Reading,Vocabulary

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng Academic bắt đầu bằng A-B IELTS

1. Từ vựng Academic bắt đầu bằng A

Từ vựng Academic bắt đầu bằng A IELTS TUTOR đã tổng hợp

2. Từ vựng Academic bắt đầu bằng B

Từ vựng Academic bắt đầu bằng B IELTS TUTOR đã tổng hợp

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK