Từ vựng Academic bắt đầu bằng W - V - U IELTS

· Reading,Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng Academic bắt đầu bằng W - V - U IELTS

1. Từ vựng Academic bắt đầu bằng W

2. Từ vựng Academic bắt đầu bằng V

3. Từ vựng Academic bắt đầu bằng U

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK