Phân biệt "various" & "varied" tiếng anh

· Phân biệt từ

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt "various" & "varied" tiếng anh

I. Kiến thức chung

II. Phân biệt "various" & "varied"

IELTS TUTOR lưu ý điểm chung:

 • various & varied  thường đứng trước noun & không hay đứng một mình 

1. Varied

Nếu đã đọc về định nghĩa từ varied ở trên IELTS TUTOR đã giới thiệu có thể thấy:

 • “Varied” dùng để nói cho những thứ khác nhau của CÙNG 1 SỰ VẬT, SỰ VIỆC (1 CHỦ THỂ)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • With its varied climate, the country attracts both winter and summer sports enthusiasts.
  • IELTS TUTOR giải thích: tức là chủ thể "climate" đó có thể có nhiều biến chuyển nhưng vẫn là "climate" chứ không phải chủ thể khác 
 • The result is a varied, thoughtful set that stays well clear of political sloganeering. (Trong trường hợp này, sự việc chính là “The result”, và kết quả của nó “varied”, tức là chủ thể vẫn chỉ là RESULT)

2. Various

Nếu đã đọc về định nghĩa từ varied ở trên IELTS TUTOR đã giới thiệu có thể thấy:

 • “Various” dùng để nói cho nhiều thứ khác nhau và các thứ này cũng không liên quan gì đến nhau, nhấn mạnh đến sự ĐA DẠNG (tức là có nhiều ĐỐI TƯỢNG & CHỦ THỂ)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There were various options on the menu. (“various” ở đây sẽ hiểu là có thể ăn thịt, ăn hải sản, rau,…và những thứ này không liên gì đến nhau)
 • There are various ways of solving the problem.
  • IELTS TUTOR giải thích: tức là có nhiều cách để giải quyết vấn đề 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK