Cách dùng từ "MORE" trong tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ về phân tích cấu trúc, cũng như điểm ngữ pháp quan trọng của các bài báo về topic nóng hổi, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách dùng từ MORE đây là từ mà học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR thường xuyên mắc lỗi  

1. More được dùng như hạn định từ

 • Hạn định từ là các từ như each - many... cách dùng các từ này IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ
 • More nếu là hạn định từ sẽ + noun
 • Lưu ý 1 hạn định từ nếu muốn đi với of sẽ có mạo từ trước danh từ 
  • Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • We need more time. (Chúng ta cần thêm thời gian.)
    KHÔNG DÙNG: ...more of time.

1.1. More + noun

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • More university students are having to borrow money these days.

(Ngày nay nhiều sinh viên đại học đang phải vay tiền hơn.)

1.2. More of + từ hạn định/đại từ

 • Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • Three more of the missing climbers have been found (Ba người leo núi mất tích nữa đã được tìm thấy.)
  • Could I have some more of that smoked fish? (Tôi có thể lấy thêm cá hun khói được không?)
  • I don't think any more of them want to come. (Tôi nghĩ sẽ không có thêm ai trong số họ muốn tới đâu.)

2. More đứng 1 mình (dùng như trạng từ)

 • Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • You need to listen more and talk less!

3. One more, two more... + cụm danh từ

 • Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • There's just one more river to cross. (Cần qua thêm một con sông nữa thôi.)

4. More dùng trong câu so sánh

Đọc thật kĩ hướng dẫn về câu so sánh mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

5. Cách dùng MORE AND MORE mang nghĩa "càng ngày càng"

 • More and more + noun 
  • IELTS TUTOR lưu ý: tuyệt đối không dùng THE trước noun khi dùng cấu trúc này 
 • More and more + adj: khi đang so sánh hơn

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It gets more and more difficult to understand what is going on.
 • More and more people are becoming fed up with the corruption in government.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK