Phân biệt"the local"&"locals""the locals"tiếng anh

· Phân biệt từ

Bên cạnh Phân biệt"the local"&"locals""the locals"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "local" tiếng anh

II. Phân biệt"the local"&"locals""the locals"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đang bị nhầm lẫn, cách dùng đúng sẽ như sau:  
    • Dùng the local nếu xem local là adj theo cấu trúc the + adj 
    • Dùng locals nếu xem local là noun
    • Dùng the locals chỉ đúng khi locals đó đã được xác định
Phân biệt"the local"&"locals""the locals"tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking