Cách dùng từ "local" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "local" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Dùng "local" như adj

IELTS TUTOR lưu ý:

 • local nếu dùng như adj thì thường đứng trước noun

1. Mang nghĩa "địa phương"

=in or related to the area that you live in, or to the particular area that you are talking about

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • local knowledge (IELTS TUTOR giải thích: hiểu biết về địa phương)
 • she's a local girl (IELTS TUTOR giải thích: cô ấy là dân địa phương)
 • a local train /bus (IELTS TUTOR giải thích: xe lửa/xe búyt địa phương)
 • local authorities 
 • local time (IELTS TUTOR giải thích: giờ địa phương)
 • The local newspaper regards itself as the voice of the community. 
 • The aim is to improve services at both the local and national level.
 •  Local calls cost 2p a minute.
 • Ask for the book in your local library

2. Mang nghĩa "tác động đến một chỗ nào đó; cục bộ"

=affecting only a small area of your body

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  local war (IELTS TUTOR giải thích: chiến tranh cục bộ)
  • local anaesthetic (IELTS TUTOR giải thích: gây tê cục bộ) 
  • local inflamma
  • a local infection

  III. Dùng "local" như noun

  1. local là danh từ đếm được

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • local nếu dùng như noun thường ở dạng số nhiều 

  2. Mang nghĩa "dân địa phương"

  =someone who lives in a particular place, rather than a visitor to that place

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Locals are very welcoming.
  • Locals tend to be suspicious of strangers (IELTS TUTOR giải thích: người dân địa phương có khuynh hướng nghi ngờ người lạ mặt)
  • The café is popular with both locals and visitors.
  • If you’re lost and need directions, just ask one of the locals. 

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking