Cách dùng từ "local" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "local" tiếng anh

I. Dùng "local" như adj

IELTS TUTOR lưu ý:

 • local nếu dùng như adj thì thường đứng trước noun

1. Mang nghĩa "địa phương"

=in or related to the area that you live in, or to the particular area that you are talking about

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • local knowledge (IELTS TUTOR giải thích: hiểu biết về địa phương)
 • she's a local girl (IELTS TUTOR giải thích: cô ấy là dân địa phương)
 • a local train /bus (IELTS TUTOR giải thích: xe lửa/xe búyt địa phương)
 • local authorities 
 • local time (IELTS TUTOR giải thích: giờ địa phương)
 • The local newspaper regards itself as the voice of the community. 
 • The aim is to improve services at both the local and national level.
 •  Local calls cost 2p a minute.
 • Ask for the book in your local library

2. Mang nghĩa "tác động đến một chỗ nào đó; cục bộ"

=affecting only a small area of your body

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  local war (IELTS TUTOR giải thích: chiến tranh cục bộ)
  • local anaesthetic (IELTS TUTOR giải thích: gây tê cục bộ) 
  • local inflamma
  • a local infection

  II. Dùng "local" như noun

  1. local là danh từ đếm được

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • local nếu dùng như noun thường ở dạng số nhiều 

  2. Mang nghĩa "dân địa phương"

  =someone who lives in a particular place, rather than a visitor to that place

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  The locals are very welcoming.
  • the locals tend to be suspicious of strangers (IELTS TUTOR giải thích: người dân địa phương có khuynh hướng nghi ngờ người lạ mặt)
  • The café is popular with both locals and visitors.
  • If you’re lost and need directions, just ask one of the locals. 

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK