Phân biệt "not" & "no" tiếng anh

· Phân biệt từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt "not" & "no" tiếng anh

I. Giới thiệu chung về "no" "not"

II. Phân biệt "not" & "no" tiếng anh

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu đã đọc hướng dẫn của IELTS TUTOR về no & not phía trên sẽ dễ dàng nhận thấy điểm khác biệt (đây cũng là điểm giúp phân biệt hai từ no & not dễ dàng):
  • No được dùng như hạn định từ (determiner) & trạng từ (adv)
  • Not chỉ được dùng như trạng từ (av) 

2. Phân biệt "no" & "not"

2.1. "no" + noun trong khi "not" không dùng như vậy

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Vì "no" là hạn định từ (determiner) nên sẽ dùng no + noun được trong khi đó "not" là trạng từ nên không có lí do nào not được dùng với noun được 

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There’s no address on the envelope. 
  • No biscuits before dinner! 
  • No decisions have been made.

  2.2. "not" là adv trong khi "no" chỉ là adv khi "trả lời" & nhấn mạnh với adj & adv (thường hoặc so sánh)

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Vì "not" là trạng từ nên đúng với chức năng của 1 trạng từ "not" có thể + 1 cụm hoặc 1 mệnh đề (no sẽ không dùng với chức năng này mặc dù no cũng là adv nhưng chỉ khi trả lời câu hỏi & nhấn mạnh tính từ, học thêm ở bài hướng dẫn về "no" của IELTS TUTOR phía trên)
  IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • It’s not often that you stop and think about the way you breathe. 
  • Not suitable for children under 15. 
  • Not surprisingly, it was a tense match but eventually the more experienced Australians won. 
  • A: Do you go cycling all year round? B: Not in the winter. (IELTS TUTOR lưu ý: Nếu dùng No in the winter là hoàn toàn sai)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK