Phân biệt "Men", "Man", "male" & "males" tiếng anh

· Vocabulary

I. Phân biệt "male" & "males"

IELTS TUTOR lưu ý:

II. Phân biệt "men" & "man"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Man: Có nghĩa là nói về một người đàn ông, thanh niên, một người có giới tính nam duy nhất.
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: A man is singing (IELTS TUTOR giải thích: Một người đàn ông đang hát)
  • Men: Cũng có nghĩa đen là nói về người đàn ông, nhưng số lượng là trên 2 người trở lên. Men là từ số nhiều của Man.
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: Men are singing (IELTS TUTOR giải thích: Nhiều người đàn ông đang hát)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK