Phân biệt cách dùng FEMALE và FEMALES tiếng anh

· Grammar

Rất nhiều bạn phân biệt sai FEMALE và FEMALES, cũng như MALES và MALE, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ nhé

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Female là một ADJ, tức là theo sau phải có noun,  dùng như noun cho FEMALE là sai hoàn toàn 
 • FEMALE nếu dùng như NOUN thì phải là danh từ số ít, tức là trước nó phải đi với A / ANOTHER  
 • Thông thường, nếu FEMALE là NOUN thì sẽ dùng là DANH TỪ SỐ NHIỀU, tức là FEMALES 

II. IELTS TUTOR xét ví dụ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The number of females competing in college sports has increased.
 • The magazine is aimed at 18–25-year-old females.
  • IELTS TUTOR lưu ý: 
   • có thể paraphrase MEN hoặc WOMEN nhé. 
   • Nhớ kĩ MEN là số nhiều, A MAN mới là số ít nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK