Phân biệt giới từ "at, in, on" khi mô tả nơi chốn

· Cách dùng từ

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt giới từ "at, in, on" khi mô tả nơi chốn

I. Kiến thức chung

Phân biệt giới từ "at, in, on" khi mô tả nơi chốn

II. Phân biệt giới từ "at, in, on" khi mô tả nơi chốn

Phân biệt giới từ "at, in, on" khi mô tả nơi chốn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dùng "in" với các nơi chốn rộng lớn (thành phố, thị trấn..."
 • Dùng "on" khi mô tả bề mặt 
 • Ta đặt “at” trước từ chỉ nơi chốn để chỉ vị trí một cách chung chung.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • He is at school (anh ấy đang ở trường học)
   • at home (ở nhà)
   • at work (ở nơi làm việc).

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK