Cách dùng "on" khi mô tả nơi chốn

· Cách dùng từ

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "on" khi mô tả nơi chốn

I. Dùng "on" khi mô tả nơi chốn

Cách dùng "on" khi mô tả nơi chốn

1. Dùng để chỉ vị trí trên bề mặt.

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • On the table
  • on the carpet
  • on the wall
  • on the ceiling
  • on the blackboard
  • on the screen
  • on the pavement
  • on the door
  • on the shirt
  • on the map
  • on the page

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The is some dirty on my T-shirt. (IELTS TUTOR giải thích: Có một vài vết bẩn trên chiêc áo phông của tôi.)
  • I know I left my wallet on the table.

  2. Để chỉ nơi chốn (hoặc road / river / sea / lake​) số tầng nhà.

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • on the platform
   • on the railway
   • on the farm
   • on the island
   • on the river
   • on the beach
   • on the coast
   • on the ground
   • on the 1st floor

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • They are working on the 20th floor. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đang làm việc trên tầng 20.)
    • Dublin is on the east coast of Ireland

    •  I have lived on this road for 15 years. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã sống trên con đường này được 15 năm.)

    3. Được dùng với các phương tiện đi lại trong công cộng

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • on the bus
     • on the train
     • on the plane
     • on the bicycle
     • on the horse
     • on the motorbike
     • on foot (đi bộ)

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

      • There were too many people on the bus. (IELTS TUTOR giải thích: Có quá nhiều người trên xe buýt.)

      4. Được dùng trong một số cụm từ chỉ vị trí.

       IELTS TUTOR lưu ý:

       • on the left
       • on the right
       • on the bottom
       • on the top
       • on the front
       • on the back.. of

       IELTS TUTOR xét ví dụ:

        • Write your name on the black of answer sheet.(IELTS TUTOR giải thích: Viết tên bạn vào mặt sau của tờ giấy trả lời.)

        II. Phân biệt giới từ "at, in, on" khi mô tả nơi chốn

        Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

        >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

        >> IELTS Intensive Listening

        >> IELTS Intensive Reading

        >> IELTS Intensive Speaking

        All Posts
        ×

        Almost done…

        We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

        OK