Từ vựng topic "Do exercise / Gym" tiếng anh

· Từ vựng theo topic

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Do exercise / Gym" tiếng anh

I. Từ vựng topic "exercise" nói chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Gym: Phòng thể dục
 • Fitness: Sự khỏe khoắn
 • Aerobic: Thể dục nhịp điệu 
 • Workout: kế hoạch tập thể dục
 • Cardio: tim mạch
 • Training: tập luyện
 • habit: thói quen
 • exercise: thể dục
 • go jogging: chạy bộ
 • muscles: cơ bắp
 • aerobic exercise: bài tập aerobic
 • benefits of exercise: lợi ích của việc tập thể dục
 • breathing exercise: bài tập thở
 • daily exercise: bài tập thể dục hàng ngày
 • exercise activity: hoạt động tập thể dục
 • exercise equipment: dụng cụ tập thể dục
 • exercise machine: máy tập thể dục
 • exercise programme: chương trình tập thể dục
 • exercise regimen: chế độ tập thể dục
 • exercise routine: thói quen tập thể dục
 • exercise session: buổi tập thể dục
 • intense exercise: tập thể dục cường độ cao 
 • joint exercise: tập thể dục chung
 • lack of exercise: thiếu tập thể dục
 • moderate exercise: vừa tập thể dục
 • planning exercise: lập kế hoạch tập thể dục
 • proper exercise: tập thể dục thích hợp
 • regular exercise: tập thể dục thường xuyên
 • simple exercise: bài tập đơn giản
 • strengthening exercise: tăng cường tập thể dục
 • strenuous exercise: bài tập kỹ năng
 • vigorous exercise: tập thể dục cường độ cao

Đoạn hội thoại về "exercise"

Do you usually exercise?

Yes, I do. Doing exercise is one of my good habits.

What sport do you play?

Swimming is my favorite. I also play tennis.

How often do you exercise?

I go jogging almost every day before breakfast.

When did you start doing exercise?

Just last year, actually.

Is there anyone who does exercise with you?

I go jogging with my older brother. He’s a good company of mine.

What benefits can you get from exercising?

Well, a lot. Exercise helps reduce fat and build muscles. It also keeps me awake mentally during the whole day.

Where do you exercise?

At a nearby park. There are some exercise machines for people to use.

Why do you exercise?

I like moving. For me, life without moving is like a picture without color.

Do people in your country do much exercises?

I don’t think so. They’re so busy working that they forget to do exercise.

What if people don’t do enough exercise?

Obviously, they’ll gain weights fast and become obese.

II. Từ vựng topic "gym"

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Training: Đào tạo, huấn luyện
 • Workout Trainer: Huấn luyện viên thể hình nói chung
 • PT (Personal Trainer): Huấn luyện viên cá nhân
 • Sign up: đăng ký thành viên
 • Join a gym: đăng ký phòng tập gym 
 • Membership card: thẻ thành viên (phòng gym)
 • Weekly membership/ Monthly membership: Thành viên theo tuần/ thành viên theo tháng
 • Fitness coach course: Khóa học huấn luyện viên thể hình
 • Warm-up = to prepare yourself for physical activity by doing some gentle exercises and stretches: khởi động
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: If you don't warm up before exercising, you risk injuring yourself.
 • Push-up = press-ups (n) /ˈpʊʃ.ʌp/: a physical exercise in which you lie flat with your face towards the floor and try to push up your body with your arms while keeping your legs and your back straight: chống đẩy
 • Squat (v) /skwɒt/: to position yourself close to the ground balancing on the front part of your feet with your legs bent under your body: Squat là một bài tập thể dục để tăng cường cơ bắp, đặc biệt là cơ đùi.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She squatted on the ground and warmed her hands by the fire.
 • Abdominal Bench: Ghế gập bụng
 • Weightlifting Belt: đai đeo lưng

2. Tên các nhóm cơ bằng tiếng Anh liên quan đến tập gym

Tên các nhóm cơ bằng tiếng Anh liên quan đến tập gym

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Neck: cơ cổ
 • Shoulders – Deltoid: cơ vai
 • Biceps – Brachialis: Cơ tay trước bên ngoài. Nhóm cơ này dài và nhỏ. Gồm có Long head và Short head. Chính là nhóm cơ mà chúng ta quen gọi là con chuột.
 • Forearms: cơ cẳng tay.
 • Back: cơ lưng
 • Middle back: cơ lưng giữa
 • Lower back: cơ lưng dưới
 • Chest: cơ ngực
 • Abs: cơ bụng – là nhóm cơ được nhiều gymer tập luyện.
 • Six pack: cơ múi bụng. Gồm có 2 múi dài ở dưới và 6 múi nhỏ ở trên.
 • Thigh: Cơ đùi
 • Calves (Calf): cơ bắp chân

3. Tên các bài tập bằng tiếng Anh 

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Shoulder Press: Bài tập đẩy vai
 • Squat: Bài tập đứng lên ngồi xuống. Gánh tạ hoặc không gánh tạ
 • Crunch: bài tập gập bụng
 • Push – ups: Chống đẩy

4. Tên dụng cụ tập gym bằng Tiếng Anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Barbell: Thanh tạ đòn
 • Dumbbell: Tạ cầm tay
 • Pull up bar: Thanh xà đơn
 • Kettlebell: Tạ nắp ấm – tạ chuông, tạ bình
 • Bench: băng ghế tập
 • Abdominal bench: Ghế tập bụng
 • Stability ball/Bosu ball/ Swiss: Bóng tập gym, tập yoga
 • Racks: Giá đỡ
 • Battle Ropes: Dây thừng
 • Treadmill: máy chạy bộ
 • Exercise Bike: xe đạp tập thể dục
 • Upright bike (aka stationary bike / indoor bike): Xe đạp thẳng (xe đạp tĩnh)
 • Recumbent exercise bike: Máy tập xe đạp
 • Leg Extension Machine: Máy tập đùi
 • Pec Deck Machine: Máy ép ngực, tay sau
 • Gloves: Bao tay
 • Wraps: Bao đầu gối
 • Weightlifting Belt: Đai đeo lưng
 • Wrist Straps: Dây đeo co tay

5. Giao tiếp trong phòng gym

IELTS TUTOR lưu ý:

 • What kind of membership options do you have? Phòng tập của bạn có những loại thẻ thành viên nào?
 • How often can I use the gym with this membership? Tôi sử dụng thẻ thành viên như thế nào?
 • How much is a weekly/monthly membership? Thẻ thành viên theo tuần/ theo tháng bao nhiêu tiền? 
 • How many times a week is there a zumba (pilates, karate, etc.) class? Các lớp zumba tổ chức bao nhiêu lần 1 tuần? 
 • What sort of facilities do you have? Phòng tập của bạn có thiết bị/ dụng cụ gì?
 • Could you show me how to use this equipment? Bạn có thể chỉ cho tôi cách dùng máy này không?
 • I’d like to lose/gain weight/ get in shape/ increase muscle strength: Tôi muốn giảm cân, tăng cân…. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking