Phân biệt "expenditure & expense"tiếng anh

· Phân biệt từ

Bên cạnh hướng dẫn HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn Phân biệt "expenditure & expense"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Phân biệt "expenditure & expense"tiếng anh

1. Cách dùng "expense"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Expense là khoản tiền bạn chi tiêu để hoàn thành công việc của mình và công  ty sẽ hoàn lại khoản tiền này cho bạn. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Don't worry about the cost of lunch - it's on expenses. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng lo lắng về chi phí bữa trưa - nó được bao gồm trong phụ phí rồi.) 
 • Expense mang nghĩa "chi phí" để  hoạt  động  công  ty  (An expense refers to the money spent or the cost incurred in order to generate revenue or to operate a business. Expenses are typically incurred as part of normal business operations, such as salaries, rent, utilities, office supplies, etc) 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company incurred significant expenses in advertising and marketing to promote its new product. (IELTS TUTOR giải thích: chi  phí  quảng  cáo  & marketing)

2. Cách dùng "expenditure"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Expenditure là khoản chi tiêu nói chung
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • A government's revenue and expenditure should be balanced. (IELTS TUTOR giải thích: Khoản thu và khoản chi của chính phủ nên cân bằng với nhau.)
   • The government's expenditure on infrastructure projects increased significantly this fiscal year.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE