Phân biệt"everyday"&"every day"tiếng anh

· Phân biệt từ

Bên cạnh Phân biệt"everyday"&"every day"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Cách dùng"everyday"

Mang nghĩa"được sử dụng hoặc xảy ra hàng ngày; quen thuộc"

very common or completely normal, and often not very interesting

IELTS TUTOR lưu ý:

 • everyday là tính từ (thường đứng trước noun)
 • everyday life

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • My everyday routine includes going to work, exercising, and cooking dinner.
 • I wear my everyday clothes when I am at home.
 • Many of these expressions now form part of everyday conversation. 
 • Most people now accept that computers are a part of everyday life.
 • an everyday occurrence (IELTS TUTOR giải thích: việc xảy ra hằng ngày)
 • everyday shoes (IELTS TUTOR giải thích: giày thường đi hằng ngày)
 • a compact dictionary for everyday use (IELTS TUTOR giải thích: một quyển từ điển gọn nhỏ để dùng hàng ngày)
 • Everyday products such as toothpaste and soap can be bought at the supermarket.

II. Cách dùng"every day"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • every  day là trạng từ chỉ tần suất

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I go for a run every day to stay in shape.
  • Every day, I wake up at 6 a.m. to prepare for work.
  • He shaves every day. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy cạo râu mỗi ngày)
  • They argue every day. (IELTS TUTOR giải thích: Họ cãi nhau suốt ngày)
  • It is important to brush your teeth every day to maintain good oral hygiene.
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0