Phân biệt "delightful" & "delighted" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Phân biệt "delightful" & "delighted" tiếng anh

I. Tính từ chủ động (adj-ing) và tính từ bị động (adj-ed) tiếng anh

II. Phân biệt "delightful" & "delighted" tiếng anh

1. Cách dùng delightful

Mang nghĩa "làm người khác cảm thấy thú vị, làm say mê"

=very pleasant, attractive, or enjoyable

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a delightful holiday: (IELTS TUTOR giải thích: một ngày nghỉ thú vị)
 • The view is delightful. (IELTS TUTOR giải thích: Cảnh quan rất hài hòa)
 • Desultory reading is delightful. (IELTS TUTOR giải thích: Việc đọc sách ngẫu hứng rất thú vị)
 • It's a delightful temptation. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một cám dỗ thú vị)
 • Our new neighbours are delightful. 
 • Thank you for a delightful evening.

2. Cách dùng delighted

Mang nghĩa "vui mừng, hài lòng, tức là bản thân người đó cảm thấy vui"

=very pleased

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a delighted attitude (IELTS TUTOR giải thích: thái độ hài lòng)
  • we are very delighted at this scientific achievement (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi rất vui mừng về thành tựu khoa học này)
  • I am really delighted. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thật sự vui mừng)
  • She's delighted with it. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy thích thú với nó)
  • I 'm delighted at your success. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi rất sung sướng vì thành công của bạn)
  • We broke into delighted laughter. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi phá lên cười vui mừng)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK