Phân biệt danh từ "mean" & "means" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng Phân biệt danh từ "mean" & "means" tiếng anh

I. Cách dùng danh từ "mean"

Mang nghĩa "điều kiện, tính chất... nằm giữa hai cực đoan; trung độ"

=a quality or way of doing something that is in the middle of two completely different qualities or ways of doing something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • mean với nghĩa này thường ở danh từ số ít nhé 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We need to find a mean between test questions that are too difficult and those that are too easy.
 • you must find a mean between frankness and rudeness (IELTS TUTOR giải thích: bạn phải tìm ra trung độ giữa tính thẳng thắn và sự khiếm nhã)

II. Cách dùng danh từ "means"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bản thân từ "means" số ít của nó là như này luôn, số nhiều của "means" vẫn là "means"

1. Mang nghĩa "tiền bạc; của cải; tiềm lực"

=money, for example from an income, that allows you to buy things

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a man of means (IELTS TUTOR giải thích: người có của ăn của để; người giàu có)
 • to live beyond /within one's means (IELTS TUTOR giải thích: tiêu xài quá/trong phạm vi mà mình có được hoặc kiếm được)
 • she lacks the means to support a large family (IELTS TUTOR giải thích: bà ấy không đủ tiền bạc để chu cấp cho một gia đình đông con cái)
 • a person of her means can afford it (IELTS TUTOR giải thích: một ngươi giàu có như bà ấy có thể chu cấp cho việc đó)
 •  He has the means to buy half the houses in the street if he wanted to.

2. Mang nghĩa "phương tiện; biện pháp; cách thức"

=a method or way of doing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They had no means of communication.
 • We need to find some other means of transportation. 
 • We need to use every means at our disposal. 
 • She tried to explain by means of sign language. 
 • There is no means of tracing the debt at all. 
 • The family had no means of support (= way of getting money).
 •  means of communication (IELTS TUTOR giải thích: phương tiện giao thông)
 • means of living (IELTS TUTOR giải thích: kế sinh nhai)
 • to earn one's living by honest means (IELTS TUTOR giải thích: kiếm sống một cách lương thiện)
 • there is no means of saving his life (IELTS TUTOR giải thích: chẳng có cách nào cứu được hắn)
 • all possible means have been tried (IELTS TUTOR giải thích: đã thử hết các biện pháp có thể được)

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK