Cách dùng từ "mobile" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), mà IELTS TUTOR đã giới thiệu trước đó, hôm nay IELTS TUTOR giới thiệu thêm Cách dùng từ "mobile" tiếng anh

I. Dùng "mobile" như noun (danh từ đếm được)

Mang nghĩa "điện thoại di động"

=a mobile number

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • My mobile's 07796 10253.

II. Dùng "mobile" như adj

Mang nghĩa "cơ động; lưu động"

=able to be moved from one place to another

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He uses a mobile laboratory. a mobile medical unit
  • mobile troops /artillery (IELTS  TUTOR  giải  thích: binh sĩ/pháo binh cơ động)
  • mobile library (IELTS  TUTOR  giải  thích: thư viện lưu động (đặt trong một chiếc xe))

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK