Phân biệt"air conditioning"&"air conditioner"tiếng anh

· Phân biệt từ

Bên cạnh Phân biệt"air conditioning"&"air conditioner"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Cách dùng"air conditioning"

Mang nghĩa"hệ thống điều hoà không khí"

=a system that makes the air inside a building, room, or vehicle colder/the system used for keeping the air in a building or vehicle cool

IELTS TUTOR lưu ý:

 • air conditioning là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Is there air conditioning in the room? (IELTS TUTOR giải thích: Trong phòng có điều hòa không khí không?)
 • The coach has air conditioning and reclining seats. 
 • How do you manage to work in this heat without air conditioning? 
 • There was no air conditioning, just a ceiling fan turning slowly. 
 • If you don't keep the windows closed, the air conditioning can't work properly. 
 • In the cinema, there was an air conditioning unit right above our seats, blasting cold air at us.
 • I wish my car had air conditioning.
 • I'm so glad we have air conditioning. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi hài lòng vì chúng ta có hệ thống điều hòa không khí)

II. Cách dùng"air conditioner"

Mang nghĩa"máy điều hoà không khí, máy điều hoà nhiệt độ"

=a piece of electrical equipment that makes the air inside a building, room, or vehicle colder

IELTS TUTOR lưu ý:

 • air conditioner là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You will use the air conditioner. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn sẽ sử dụng điều hòa không khí)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0