Phân biệt "a 3-year-old​", "10-year-old children" & be 5 years​old

· Phân biệt từ,Vocabulary

Bên cạnh tham khảo thêm Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt "a 3-year-old​/​10-month-old " & be 5 years​/​10 months old

I. Cách dùng "be 5 years​/​10 months old"

Mang nghĩa "được 5 tuổi / 10 tháng tuổi"

=have existed for 5 years​/​10 months etc

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cụm này đóng vai trò là tính từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ‘How old are you?’ ‘I’m 5 years old.’

II. Cách dùng "a 3-year-old​/​10-month-old "

Mang nghĩa " trẻ / vật 3 tuổi / 10 tháng tuổi"

=someone alive for 3 years​/​10 months etc

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cụm này đóng vai trò là danh từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The chart shows the hobbies of 10- to 12-year-olds
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây là nhiều đứa trẻ từ 10 đến 12 tuổi nên thêm số nhiều 

III. Cách dùng "10-year-old children"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is a class 10-year-old children
   • IELTS TUTOR giải thích: ở đây 10-year-old là tính từ ghép bổ nghĩa cho children

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc