Phân biệt "believe" & "trust" tiếng anh

· Phân biệt từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Hướng dẫn Phân biệt "believe" & "trust" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Phân biệt "believe" & "trust"

BELIEVE vs TRUST - Undistinguishable

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Hai từ "believe"& "trust" thực chất có thể dùng để paraphrase cho nhau được chỉ có một chút khác biệt về nghĩa
 • Trust nghĩa là tin ai / cái gì đáng tin cậy dựa vào khả năng hoặc sự thấu hiểu ai đó / cái gì (thường được bồi đắp qua thời gian bằng sự thấu hiểu), trong khi believe cũng tin tưởng nhưng thường chính bản thân người nói cũng không chắc hoặc không có chứng cứ (believe = think):
  • Trust means believing in reliability, or in someone’s ability to do something
  • Believe means accepting something that has no proof

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Trust your instincts, and do what you think is right 
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây có nghĩa là tin tưởng cảm nhận của mình là đúng vì mình hiểu bản thân mình 
 • I honestly believe he really loved her
  • IELTS TUTOR giải thích: tôi thực sự cho rằng anh này yêu cô này (believe = think trong trường hợp này, thể hiện sự phán đoán ý nghĩ cá nhân chứ không có bằng chứng cụ thể )

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK