Paraphrase"Walking in a park can also be a great way to socialize and connect with others"

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"walking in a park can also be a great way to socialize and connect with others", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. Vẫn giữ nguyên nguyên cấu trúc câu mẫu

IELTS TUTOR lưu ý:

  • A park walk/Taking a walk in a park/Going for a walk in a park can also be a ideal/fantastic /effective way to connect with/engage with and socialize with/ form connections with other people. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách cho ví dụ (example) IELTS SPEAKING

  • Walking in a park can also be a fun and effective way to socialize and build connections with others.

2. Biến đổi cấu trúc khác đi

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Strolling through a park can also provide an opportunity to socialize and interact with others.

  • Walking in a park can also serve as a great means of socializing and making connections with others.

  • To socialize and connect with others, walking in a park can also be a great way. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "engage" tiếng anh

  • A great way to socialize and connect with others can also be through walking in a park

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE