Paraphrase"The retirement house was erected on the original side of the large house and garden"

· Paraphrase câu writing task 1- academic

Bên cạnh Paraphrase"The retirement house was erected on the original side of the large house and garden", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. Vẫn giữ nguyên nguyên cấu trúc câu mẫu

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The retirement home/The senior's home was built/constructed/were established/set up on the original side of the big house and its garden/on the original section of the substantial house and its gardens/its greenery>> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "construct" tiếng anh

  • The retirement home/The retiree's residence/The senior citizen's dwelling was put up on the original part of the grand house and its botanical garden.

2. Biến đổi cấu trúc khác đi

IELTS TUTOR lưu ý:

  • On the original side of the large house and garden, the retirement house was erected/established

  • The original side of the big house and its grounds was where the retirement home was built/constructed

  • Construction of the pensioner's residence took place on the original side of the massive house and its garden.

  • The original part of the grand house and its botanical garden saw the erection of the retirement home.

  • The original part of the spacious house and its park-like garden hosted the retiree's home.>> IELTS TUTOR hướng dẫn Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5)

  • The original side of the elegant house and its lush garden was the location of the elderly's house.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE