Paraphrase động từ"surround"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase động từ"surround"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. Encompass

2. Encircle: bao thành hình vòng tròn

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The trees encircle the pond

3. Embrace: ôn lấy

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "embrace" tiếng anh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The forest embraces the city

4. Envelop

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The clouds envelop the mountain range

5. Border

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The sea borders the island

6. Fringe

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The tree fringe around the meadow

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE