Paraphrase từ"work very hard(Diễn đạt"cố gắng hết sức"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"work very hard(Diễn đạt"cố gắng hết sức"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. burn the midnight oil

2. work around the clock

3. to work longer hours

4. to spend more time at work

5. to make great effort to do sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Make great effort to study (IELTS TUTOR giải thích: Dốc sức học tập)

6. to make an all-out attempt to do sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Everybody is making an all-out attempt to meet a deadline.(IELTS TUTOR giải thích: Tất cả mọi người đang dốc sức cố gắng cho kịp hạn cuối cùng)

7. to put your back into something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You could dig this plot in an afternoon if you really put your back into it.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE