Paraphrase từ"train"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"train"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Railways 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The railways in India are the busiest in the world.
 • Rail transport 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Rail transport is an eco-friendly mode of transportation.
 • Railroad 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The railroad was constructed in the 19th century.
 • Rail line 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The new rail line will connect two major cities.
 • Train system 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The train system in Japan is known for its punctuality.
 • Rail service 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The rail service was disrupted due to a strike.
 • Subway 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The subway is a type of train that runs underground.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE