Paraphrase từ"time-saving"(Diễn đạt"tiết kiệm thời gian tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnhParaphrase từ"time-saving"(Diễn đạt"tiết kiệm thời gian tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. timely

2. Time-effective (adj)

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng tính từ ghép - Điểm ngữ pháp được đánh giá rất cao trong IELTS

3. Time-efficient (adj)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • time-efficiency là noun 

4. TO OPTIMIZE YOUR TIME

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng từ optimize tiếng anh

5. Paraphrase liên quan word form "productive"

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ về word form trong tiếng anh

5.1.TO BECOME MORE PRODUCTIVE

5.2. TO BOOST YOUR PRODUCTIVITY

5.3. TO INCREASE PRODUCTIVITY LEVELS

5.4. TO MAKE THE PRODUCTIVE USE OF TIME

6. TO HAVE MORE TIME FOR DOING STH

7. TO SHORTEN THE PERIOD OF TIME FOR DOING STH

8. TO AVOID THE MISUSE OF TIME

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK