Paraphrase từ"paint"(Diễn đạt"vẽ tranh"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"paint"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase từ"paint"tiếng anh

1. draw (verb)

2. paint (verb)

3. draw the picture

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Haven't you drawn the picture yet? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn vẽ tranh xong chưa?)

4. paint pictures

5. painting (n)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • People say painting is difficult. (IELTS TUTOR giải thích: Người ta nói vẽ tranh thì khó)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE