Cách paraphrase từ "insightfully "(Diễn đạt "sâu sắc, sáng suốt" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích & Bài Sửa "The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "insightfully "(Diễn đạt "sâu sắc, sáng suốt" tiếng anh).

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ "insightfully "(Diễn đạt "sâu sắc, sáng suốt" tiếng anh)

1. discerning

2. clear-sighted

3. perceptive

4. intellectual sound

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK