Cách paraphrase từ "inherit"(Diễn đạt "thừa kế" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study (Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "inherit" (Diễn đạt "thừa kế" tiếng anh).

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ "inherit" (Diễn đạt "thừa kế" tiếng anh)

1. bequeath

2. come into

3. be descended from

4. acquire

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR