Cách dùng danh từ"foreigner"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"foreigner"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"foreigner"

1."foreigner"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"người nước ngoài"

=A foreigner is someone who belongs to a country that is not your own.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Vietnamese language for foreigners (IELTS TUTOR giải thích: tiếng Việt cho người nước ngoài)
  • I am a foreigner learning Vietnamese. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi là một người nước ngoài đang học tiếng Việt Nam)
  • He rented his villa to a foreigner. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta cho người nước ngoài thuê biệt thự của mình)
  • Can you introduce me to a foreigner? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có thể giới thiệu tôi với một người nước ngoài không?)
  • They are discouraged from becoming close friends with foreigners.
  • It will soon be impossible for foreigners to enter the country. 
  • I can't speak a word of French so everyone can tell I'm a foreigner as soon as I arrive in France.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE