Paraphrase từ"attention"(Diễn đạt"sự chú ý"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"attention"(Diễn đạt"sự chú ý"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. the public spotlight

2. traction

3. media/press attention

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "attention" tiếng anh

4. publicity

5. fame

6. limelight

7. public attention and interest

8. public notice

9. media exposure

10. reputation

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK