Paraphrase từ"a time when you missed or were late for a meeting"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"a time when you missed or were late for a meeting"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • A situation when you failed to arrive on time for a scheduled meeting

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: An instance when you were unable to make it to a meeting on schedule.

 • A time when you missed an important meeting

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: An occasion where you missed a crucial scheduled meeting.

 • A time when you were unable to attend a meeting due to unforeseen circumstances

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A point where you couldn't make it to a meeting due to unforeseeable events.

 • A situation where you were late for a meeting due to external factors:

 • A moment when you were unable to make it to a meeting due to conflicting commitments

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A time when you couldn't attend a scheduled meeting due to conflicting commitments.

 • A moment when you were delayed or absent for an appointment/meeting

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • A scenario where you were delayed or absent for a scheduled meeting.

   • A period when you were held up and arrived late for a scheduled meeting.

 • A situation where you failed to show up for a meeting

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A condition where you failed to appear at a scheduled meeting.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE