Paraphrase"to lay eggs"(Diễn đạt"đẻ trứng"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to lay eggs"(Diễn đạt"đẻ trứng"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • To deposit eggs: IELTS TUTOR xét ví dụ: The bird flew to its nest to deposit its eggs.
  • To hatch eggs: IELTS TUTOR xét ví dụ: The mother hen sat on the eggs to hatch them.
  • To lay offspring: IELTS TUTOR xét ví dụ: The fish swam upstream to lay its offspring in a secluded spot.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "offspring" tiếng anh
  • To produce eggs: IELTS TUTOR xét ví dụ: The reptile burrowed into the sand to produce its eggs.
  • To lay spawn: IELTS TUTOR xét ví dụ: The frog hopped into the pond to lay its spawn.
  • To release eggs: IELTS TUTOR xét ví dụ: The insect laid its eggs on the underside of the leaf, releasing them one by one.
  • To spawn: IELTS TUTOR xét ví dụ: The salmon swam upstream to spawn in the same place where it was born.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE