Paraphrase"to face educational, social and commercial pressures"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase,Paraphrase câu writing task 2

Bên cạnh Paraphrase"to face educational, social and commercial pressures"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"to face educational, social and commercial pressures"IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • To confront the demands of education, society, and business/the educational, social, and commercial demands.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"confront"tiếng anh
  • To deal with the educational, social, and commercial stresses.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Giải thích phrasal verb: deal with
  • To cope with the educational, social, and commercial challenges.
  • To face up to the educational, social, and commercial pressures.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE