Paraphrase từ"TV programme"(Diễn đạt"chương trình TV"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"TV programme"(Diễn đạt"chương trình TV"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Television show/TV show: Chương trình truyền hình
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • "The Big Bang Theory" is a popular television show.
   • "The Ellen DeGeneres Show" is a daytime TV show.
 • TV series/TV drama: Loạt phim truyền hình - IELTS TUTOR xét ví dụ: "Game of Thrones" is a critically acclaimed TV series.
 • TV broadcast: chương trình truyền hình- IELTS TUTOR xét ví dụ: "Breaking News" is a live TV broadcast.
 • TV presentation: chương trình truyền hình - IELTS TUTOR xét ví dụ: The cooking show "MasterChef" is a TV presentation.
 • TV production: Loạt chương trình sản xuất truyền hình - IELTS TUTOR xét ví dụ: "Friends" is a classic TV production.
 • TV presentation
 • TV special - IELTS TUTOR xét ví dụ: The Super Bowl halftime show is a highly anticipated TV special.
 • TV transmission - IELTS TUTOR xét ví dụ: "Live with Kelly and Ryan" is a daily TV transmission.
 • TV programing - IELTS TUTOR xét ví dụ: "Stranger Things" is part of Netflix's original TV programming.
 • TV documentary - IELTS TUTOR xét ví dụ: "Planet Earth" is a captivating TV documentary.
 • TV performance: buổi biểu diễn truyền hình- IELTS TUTOR xét ví dụ: "Saturday Night Live" is a comedic TV performance.
 • TV feature - IELTS TUTOR xét ví dụ: "Antiques Roadshow" is a popular TV feature about appraising antiques.
 • TV airing: chương trình truyền hình - IELTS TUTOR xét ví dụ: "The Bachelor" is a reality TV show airing on Monday nights.
 • TV installment -IELTS TUTOR xét ví dụ:  "The Walking Dead" is a popular TV installment about a zombie apocalypse.
 • TV telecast - IELTS TUTOR xét ví dụ: "The Oscars" is an annual TV telecast honoring the best in film.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE